Koordinate: 
Opis: 
Gradski muzej u Subotici smešten je u jednu od najlepših secesijskih zgrada. Iako je ova ustanova imala preteče u 19. veku, osnovana je tek 1948. godine, a danas poseduje najznačajnije zbirke severne Bačke iz oblasti prirodnjačkih, arheoloških, antropoloških, istorijskih, kulturno-istorijskih, i iz oblasti likovne i istorije umetnosti. Arheološka zbirka se sastoji iz predmeta nađenih na najznačajnijim arheološkim lokalitetima i predstavlja materijalno nasleđe ljudi koji su živeli na ovom području od neolita do srednjeg veka. U prirodnjačkoj zbirci se nalaze geološki i paleontološki, mineraloški i petrografski, zoološki i botanički predmeti. Zbirka likovne umetnosti čuva ozbiljnu kolekciju dela stvaralaca vezanih za Suboticu. Značajna je galerija vojvođanskih mađarskih umetnika (1830-1930), kao i južnoslovenskih umetnika (Nikole Aleksića, Stjepana Bakovića, Milana Konjovića, Novaka Radonića, Save Šumanovića). Adresa: SRB-24000 Subotica, Trg sinagoge 3 Telefon: +381-24/555-128 Faks: +381-24/555-128 E-mail: muzejsubotica@open.telekom.rs Fejsbuk stranica: www.facebook.com/Градски-музеј-Суботица-Városi-Múzeum-Szabadka-Gradski-muzej-Subotica-231758143504989/ Radno vreme: Utorak–subota 10–18 h