Koordinate: 

Belocrkvanska jezera

Fotografije: 
Opis: 
U južnom Banatu, u neposrednoj blizini Bele Crkve, smeštena su belocrkvanska jezera, od kojih je čak sedam pogodno za plivanje. Najpoznatija, koja predstavljaju jedinstvenu turističku ponudu u Vojvodini, jesu: Glavno, Vračevgajsko, Šaransko, Šljunkara... Jezera su nastala kopanjem šljunka sa dna Panonskog mora. Šljunkovita podloga i peščane obale vodama jezera daju prozirnu zelenu boju. Na Glavnom jezeru plaža je delom betonirana, uređena, sa sportskim terenima i jedrilicama za rentiranje, dok su na ostalim jezerima plaže potpuno prirodne. Plivati se može i na obližnjim rekama Neri i Karašu, a vodotoci Dunava i kanala Dunav–Tisa–Dunav upotpunjuju taj jedinstveni prirodni ambijent. Za goste kojima plivanje nije jedina razonoda, u saradnji sa lokalnim vodičima, organizuju se izleti po okolini Bele Crkve, sa obilascima Vršca, Mesića i Gudurice, a ribolov sa obale i iz čamca organizovan je na jezerima i kanalu. Planinski vazduh koji dolazi sa obronaka Karpata, veliki broj sunčanih dana u godini, dodatna su blagodet belocrkvanskih jezera.