Koordinate: 
Opis: 
Ribarska Banja se nalazi u centralnoj Srbiji, na ograncima planine Jastrebac, u kotlini Ribarske reke. Nadmorska visina Ribarske Banje je 540 m. Udaljena je 35 km od Kruševca. Do Ribarske Banje se može doći auto-putem Beograd-Niš, a zatim preko Kruševca. Prema arheološkim nalazima, ovde je bilo lečilište još u vreme starih Rimljana, a iz turskog perioda ostalo je kupatilo-hamam, koje je, sa određenim izmenama, služilo sve do novijeg vremena. Veliki paviljoni za bolesnike izgrađeni su pred Prvi svetski rat, a novi objekti sa terapeutskom opremom izgrađeni su posle Drugog svetskog rata. U Ribarskoj Banji ima šest izvora mineralne vode, temperature od 38 do 42°C, pa se ubrajaju u homeoterme i hipoterme. Klima Ribarske Banje je subplaninska, a zbog gustih šuma i čistog vazduha banja ima karakteristike klimatskog mesta. Lečenje se sprovodi u Specijalnoj bolnici za rehabilitaciju "Ribarska Banja", koji je opremljen savremenom medicinskom opremom. Pored kineziterapije, lečenje obuhvata elektro i radnu terapiju i kupanje u zatvorenom bazenu sa termomineralnom vodom. U Ribarskoj Banji se leče: stanja posle koštanih preloma i operacija na kostima, svi oblici reumatizma (zapaljivi, degenerativni i vanzglobni), kontrakture zglobova, deformacije kičmenog stuba,posttraumatska i postoperativna pareza i pareze nerava, hemiplegije, hemipareze U Ribarskoj Banji postoji dvorana u kojoj se održavaju raznovrsne kulturno-zabavne priredbe. Okolina banje je veoma pogodna za šetnje. Za goste Ribarske Banje se organizuju izleti do Kruševca, manastira Naupare i Veluće, kao i planinskog centra Jastrebac, koji je zimi pogodan za zimske sportove.
Audio zapis: