Koordinate: 
Fotografije: 
Opis: 
Banja Vrdnik se nalazi u središnjem delu Srema, u podnožju Fruške gore, na nadmorskoj visini od 210 m. Banja je udaljena od Beograda 74 km, a od Novog Sada 24 km. Klima je umereno-kontinentalna, sa malo padavina, odsustvom vetrova i velikom insolacijom od preko 2200 časova godišnje. Čist vazduh sa velikim sadržajem ozona, banju Vrdnik svrstava i u red vazdušnih banja. Banja Vrdnik ima izvore termalne vode temperature 32,5°C, što vodu svrstava u hipoterme, sa širokim spektrom delovanja na ljudski organizam. Lečenje se sprovodi u Specijalnoj bolnici za rehabilitaciju "Termal", koja raspolaže savremenom opremom za pružanje svih metoda fizikalne medicine i rehabilitacije i stručnim timom lekara specijalista i akupunkturologa. U Banji Vrdnik se leče: svi oblici reumatskih oboljenja, postoperativna i postreumatska stanja lokomotornog aparata i kičmenog stuba,oboljenja perifernog centralnog motornog neurona, bolni sindromi, rekovalescentna stanja, respiratorna i ginekološka oboljenja,migrenozna stanja, deformiteti zglobova i kičmenog stuba Posetiocima banje pruža se mogućnost korišćenja otvorenog olimpijskog bazena, zatvorenih bazena, saune, kao i fudbalskog igrališta, pogodnog za sportske pripreme. U Vrdniku se nalaze manastir Ravanica i Vrdnička kula - lokalitet iz Rimskog doba, a na Fruškoj gori se nalazi još 16 manastira, koji svojom lepotom, značajem i vrednošću kulturnog blaga privlače brojne goste.
Audio zapis: