Koordinate: 
Fotografije: 
Opis: 
Potpećka pećina nalazi se u selu Potpeće, 14 km jugoistočno od Užica. Jedinstvena je po monumentalnom ulazu u obliku potkovice. Visina ulaza iznosi 50 m, širina je u osnovi 12 m, a pod svodom 22 m. To je najveći pećinski ulaz u Srbiji. Izdubljen je na krečnjačkoj litici, čiji je vertikalni deo visok 72 m. Istražena i uređena dužina za posetioce je 555 m. Ulazno-silazna staza ima preko 700 stepenika. Potpećka pećina se ubraja u pećine izvorskog tipa. Nju su sagradile vode reka ponornica koje poniru u Drežničkoj kotlini i posle podzemnog toka izbijaju iz pećine ili iz vrela ispred pećine gradeći pećinsku reku Petnicu. Potpećka pećina, po svom geološkom sastavu, izgrađena je u srednjetrijarskom krečnjaku, koji je beličaste boje, fine mozaične strukture i karakteriše je pukotinska poroznost. U Potpećkoj pećini razlikuju se dva glavna sprata pećinskih kanala: stariji - Gornja pećina i mlađi - Donja pećina. Ulazni kanal je nastao razaranjem međuspratne konstrukcije i njihovim spajanjem i zajednički je za oba horizonta. Bogatstvo pećinskog nakita spada u red veoma retkih u kraškikm pećinama. Prema morfološko-hidrografskoj evoluciji u Potpećkoj pećini se razlikuju 3 grupe kanala: fosilni (Gornja pećina), periodski aktivni (duži deo Donje pećine) i stalno aktivni (najnoviji podzemni tok). Srednja godišnja temperatura vazduha iznosi 9,5°C. Maksimalna temperatura je u julu, a minimalna u januaru. Pretpostavlja se da je pećina bila čovekovo stanište još za vreme neolita. U pećini su pronađeni arheološki ostaci: keramika, obrađeni jelenski rogovi i kremeno oruđe. Potpećka pećina je zaštićena kao spomenik prirode.