Koordinate: 
Fotografije: 
Opis: 
Svu specifičnu lepotu pejzaža jezera sa visokim tršćacima Ludaš vam otkriva na svakom koraku. Stepsko jezero Ludaš jedinstveno je u Srbiji. Njegovo plitko korito formirano je radom vetrova na dodiru peščare i lesne zaravni. Ludaško jezero sa okolnim plavnim livadama čini jedinstvenu celinu vlažnih staništa. Poznato je i po brojnim ptičjim vrstama a, takođe, i kao važan lokalitet za odmor i ishranu na migracionom putu ptica. Najpoznatiji predstavnici ptičjeg sveta Ludaša su ptice močvarice, zbog čijeg prisustva je ono upisano na listu močvarnih područja od međunarodnog značaja, a uz Obedsku baru je i najstarije ramsarsko područje Srbije. Među pticama izdvajaju se: mrka i žuta čaplja, bukavac, brkata senica i ševarski trstenjak, koji se gnezde u tršćacima jezera. U posebne stanovnike područja ubrajaju se i vidre, kornjače, retke vrste vilinih konjica i leptirova, ali su tu i ugrožene vrste biljaka kao što su divlje orhideje i morski trozubac. Vizitorski centar Ludaš Prespanska 12, 24414 Hajdukovo Tel: +381 (0) 24 753 121 office@palic-ludas.rs