Koordinate: 

Specijalni rezervat prirode Gornje Podunavlje

Fotografije: 
Opis: 
Velike reke su uvek određivale sudbine. Na gornjem toku Dunava kroz Vojvodinu, u njegovoj plavnoj zoni, umreženo meandrima, rukavcima, adama i gredama, kroz tršćake i ševare, sve između zemlje i vode, prostire se Gornje Podunavlje. Pomalo nalik na izdvojeno ostrvo očuvane prirode, okruženo njivama i naseljima, to područje i danas čuva i neguje izuzetno veliki broj biljnih i životinjskih vrsta. Orao belorepan, crna roda, brojne vrste slatkovodnih riba koje nalaze idealne uslove za mrešćenje u rukavcima i toplim plićacima izlivene reke ili retki i ugroženi sisari poput vidre i divlje mačke, značajni su i vredni stanari Gornjeg Podunavlja. Pored toga, tu se nalazi i jedna od poslednjih populacija evropskog jelena u njegovom prirodnom, ritskom okruženju. To područje pruža povoljne uslove za život više od 280 vrsta ptica, naročito močvarica: gnjurci, kormorani, čaplje, patke, guske, galebovi i čigra. Čitavo područje ispresecano je rukavcima Dunava, barama, močvarama i velikim trsticima. Na nižim područjima prostiru se nepregledne livade visokog šaša, a vode su prekrivene belim i žutim lokvanjem, lokvanjčićem, oraškom... Ovde bujno rastu i retke vrste biljaka, kao što su rebratica, borak, zmijski ljutić, sibirska perunika ili purpurni kaćunak. Gornje Podunavlje je domovina crnog gloga, a zanimljivo je videti gorostasne crne topole, koje tu dostižu visinu i do 40 metara. Na ovom ritskom području caruju hrast lužnjak i ritski jelen. Iako pod pritiskom mnogobrojnih ljudskih delatnosti, to područje i dalje zadržava visok nivo izvornosti, predstavljajući i dalje očuvanu prirodnu sredinu za mnogobrojne vrste koje ga naseljavaju.