Koordinate: 

Specijalni rezervat prirode OBEDSKA BARA

Fotografije: 
Opis: 
To je jedno od naših najstarijih prirodnih dobara koje poseban status ima još od kraja 19. veka. Austrougarski dvor je to područje 1874. godine proglasio za carsko lovište, a kraljevsko lovište dinastije Karađorđević postaje 1919. godine. To je sezonski plavljeno područje reke Save, sa močvarama, barama, vlažnim livadama i mrtvajom okruženom šumama hrasta, vrbe i topole. Najveća bara predstavlja autentičan kompleks rukavaca, močvara, tresetišta, vlažnih livada i šuma u kojima žive puhovi, vodene voluharice, zečevi, ježevi, divlja svinja, srna, ali i veliki broj insekata kao što su jelenak, velika hrastova strižibuba, trčuljak, pčela, kraljevski vilin konjic. Među biljkama izdvajaju se – beli i žuti lokvanj, testerica, mešinka; u svetu gljiva, od oko 180 vrsta – vrganj, lisičarka, velika ćelavica, velika sunčanica; a među vodozemcima – podunavski mrmoljak, mali mrmoljak, obična češnjarka, velika krastača... Barska kornjača, zelembać, slepić, smuk, belouška, ali i šarka – predstavnici su gmizavaca. Ovde žive i brojne ptice – mali gnjurac, mali vranac, vodeni bik, gak, velika bela čaplja, patka njorka...
Audio zapis: