Koordinate: 

Specijalni rezervat prirode STARI BEGEJ-CARSKA BARA

Fotografije: 
Opis: 
Carska bara naziv je dobila zahvaljujući vladarima koji su je pohodili, a među njima bili su i austrougarski prestolonaslednik Franc Ferdinand i srpski kralj Aleksandar Karađorđević, sa svojim svitama. Bogatstvo biljnog i životinjskog sveta, raznovrsnost staništa (močvara, šuma i livada), a posebno prisustvo zaista velikog broja različitih vrsta ptica svrstali su taj prostor u specijalni rezervat prirode „Stari Begej Carska bara”. Na sajtu domaćina postoji zanimljivo uputstvo: „Kada bismo na karti Srbije povukli prave linije između Beograda, Novog Sada i Zrenjanina, veoma blizu geometrijskog centra dobijenog trougla nalazi se plava površina nepravilnog oblika. Naravno, to je način da u kartografskom prikazu označimo vodene površine. Zaista, negde u težištu, između tri grada nalazi se prostrano i čisto, plavo ogledalo ukrašeno zbijenim trakama trske i ševara, stepa i vrbaka. To je Carska bara.
Audio zapis: