Koordinate: 

Specijalni rezervat prirode DELIBLATSKA PEŠČARA

Fotografije: 
Opis: 
Najveća kontinentalna peščara u Evropi, Deliblatska peščara pominje se i sa nazivom evropska Sahara. Uverljive naslage peska, peščane dine prosečne visine od 70 do 200 metara, na površini od 35000 hektara, čine taj prostor posebnim i retkim. Deliblatska peščara nalazi se u južnom Banatu. Po svom postanku, klimi, specifičnom živom svetu koji je nastanjuje i stalnom smenjivanju boja cveća i lišća – predeo je neponovljive lepote. Svet peščanih dina kao da otvara stranice praistorije, kazujući o postanku sveta. Specifični ekološki uslovi stvorili su svremenom prepoznatljivu stepsku vegetaciju, retke biljne vrste, poput banatskog božura, kovilja, peščarskog smilja. Oko 40 biljnih vrsta Deliblatske peščare ima status prirodnih retkosti. Šumsko-stepski predeli su izvorni pejzaž peščare, dok je danas znatan deo ambijenta izmenjen intervencijom ljudi. Sadnja stranih vrsta drveća na Deliblatskoj peščari počela je u vreme Marije Terezije, da bi danas više od 60 procenata njene površine bilo pod ovim zasadima. Najzastupljeniji su zasadi bagrema, belog i crnog bora.