Koordinate: 
Opis: 
Kraška visoravan u jugozapadnoj Srbiji, na nadmorskoj je visini od 1100 do 1250 metara. Najveće je polje u Srbiji, a među najvišima je i na Balkanu. Pešterska visoravan, pogodna za ispašu ovaca, učinila je taj kraj poznatim po proizvodima od mleka poput pešterskog sira. Slabo je naseljena. Tu vlada oštra planinska klima, sa surovim sibirskim zimama. Međutim, i u takvim uslovima svoje stanište pronašle su brojne retke i ugrožene vrste. Značajno je prisustvo eje livadarke i prdavca. Osim na severu Vojvodine, to je jedino gnezdilište eje livadarke u Srbiji. Tu je i hranilište za bele rode, u vreme kada se gnezde i sele. Posebno su značajna vodena i vlažna, odnosno tresavska staništa sa brojnim vrstama izuzetno retkim u celoj Srbiji – barska detelina, barski ušljivac, ruzmarinolisna urba, mala mešinarka. Izraženi biodiverzitet ovog područja uslovio je da je ono uvršćeno u brojna područja od međunarodnog značaja: Ramsar, važna područja za ptice, biljke i leptire.