Koordinate: 
Fotografije: 
Opis: 
Sastavljena od tri masiva: Majdan planine, Ravne planine i Petrove gore - Radan planina je nastala razlamanjem starog Rodopskog kopna, što je svrstava u grupu Rodopskih planina. Najviši vrh je Šopot, visine 1408 metara. Na planini Radan dominira bukova šuma, u nižim delovima je uglavnom hrastova, a ima i antropogene šume bora, smrče i jele. Livade su pune lekovitog bilja, a u gustim šumama žive vukovi, divlje svinje, srne, divlje mačke, jazavci, lisice, kune... Zahvaljujući toplijoj klimi na Radan planini opstalo je nekoliko endemskih i reliktnih biljnih vrsta, među kojima su najznačajniji ostaci prašume iz doba tercijara. Na obroncima Radan planine nalaze se Prolom Banja, a u blizini je i arheološki lokalitet Caričin grad. Caričin grad kod Lebana, ili kako je u njegovoj epohinazivan Justinijana prima, podignut 535.godine, carski je poduhvat u okviru koga susublimirana sva znanja urbanista i arhitekata tog doba. Grad je naprosto neka vrsta arhitektonskog koncentrata, onovremene svetske izložbe na kojoj su prikazana sva tada poznata graditeljska čuda. Justinijana prima je opasana bedemima na kojima su prikazani svi tipovi kula, a u gradskom jezgru podginuto je osam bazilika po originalnim i potpuno različitim projektima.