Koordinate: 

Crkva Svetog arhangela Mihaila, Arača

Fotografije: 
Opis: 
U istorijskim izvorima nema pouzdanih podataka o vremenu nastanka crkve Sv. arhanđela Mihaila, osim da je početkom 18. veka, po odlasku Turaka iz Banata, ostala u ruševinama. Impozantna građevina nalazi se nedaleko od Novog Miloševa (nekadašnja Beodra), opština Novi Bečej. Svojom osnovom kao i prostornim rasporedom karakterističnim za benediktinske crkve u prelaznoj varijanti romanogotičkog stila (polukružni, blago prelomljeni luci i uzani, polukružno završeni prozori) upućuje na mogućnost da je gradnja započeta krajem 12. ili početkom 13. veka. Krajem 14. veka dozidan je gotički zvonik. Bogat arhitektonski ukras na fasadama u vidu slepih arkada, pilastara, koloneta i velike rozete na zapadnoj fasadi sačuvan je u fragmentima. Prilikom iskopavanja u 19. veku otkrivena je nadgrobna ploča sa predstavom svetitelja, ukrašena tročlanom prepletnom trakom, koja se datuje u 11. vek. Novija arheološka istraživanja potvrđuju da su sa severne strane crkve postojali konaci.