Koordinate: 
Opis: 
Adresa: Trg oslobođenja 1, Ada Tel: 024/855-855 E-pošta: info@infoada.org