Koordinate: 
Opis: 
Adresa: Dositeja Obradovića 2 i Maršala Tita 1, Ada Tel: 024/855-292, 062/86-38-273 E-pošta: dekorstoreada@gmail.com