Koordinate: 

Turističko-informativni centar i suvenirnica Bela Palanka

Fotografije: