Koordinate: 

Turističko-informativni centar Jagodina

Fotografije: