Koordinate: 
Fotografije: 
Opis: 
Adresa: Tvrđava bb, 18 000 Niš Tel: 018/250-222 E-pošta: vladimir@visitnis.com Kontakt osoba: Vladimir Jovanović