Koordinate: 

Turističko-informativni centar i suvenirnica Sremska Mitrovica na lokalitetu “Carska palata”

Fotografije: 
Opis: 
Adresa: Pivarska bb, 22 000 Sremska Mitrovica Tel: 022/618-817 E-pošta: dusica.palatasirmium@gmail.com