Koordinate: 
Opis: 
Poljoprivredni kombinat „Zlatibor“ je nastao 1946. godine. U početku se bavio otkupom proizvoda od mesa i mleka od proizvođača sa područja Zlatibora. Zajedno sa Poljoprivrednim kombinatom Beograd predstavlja najstariju asocijaciju poljoprivrede u Srbiji. PK „Zlatibor“ se bavi proizvodnjom i preradom mleka, uzgojem rasnog priplodnog podmlatka, tovom stoke, proizvodnjom kabaste stočne hrane, registracijom motornih vozila i poljoprivredne mehanizacije, trgovinom građevinskog materijala i maloprodajom robe široke potrošnje. Osnovna delatnost preduzeća je stočarstvo – proizvodnja mesa i mleka. Poseduje farmu krava simentalske rase sa zapatom od 485 grla (krave i priplodni podmladak), u budućnosti planira povećanje svog stočnog fonda do iskorišćenosti punog kapaciteta štala. Preduzeće se ranije bavilo preradom mleka sa sopstvene farme, ali kako je potražnja za proizvodima mlekare povećana, počeo je otkup, tako da trenutno sarađuje sa preko 600 poljoprivrednih proizvođača. Planira se i širenje otkupnih mesta u centralnoj i zapadnoj Srbiji. Preradu mleka obavlja u sopstvenoj mlekari čiji će kapacitet nakon izvršene rekonstrukcije biti povećan sa 30000 na 90000 litara mleka. Svojim širokim asortimanom zlatiborskih zdravih proizvoda, jogurta, dijet jogurta, kiselog mleka, kisele pavlake, paprike u pavlaci, zlatiborskog sira, polumasnog sira i kačkavalja, ovo preduzeće upotpunjuje turističku ponudu Zlatibora i predstavlja zaštitni znak istorije Zlatiborskog kraja i vrednih ljudi spajajući tradiciju proizvodnje i istorijske korene razvoja koji počinju od 1946. godine i traju do dan danas. Svoje proizvode PK Zlatibor plasira i na širem području zapadne Srbije, na teritoriji grada Beograda i u Crnoj Gori. Tel: +381 31 384 1128 ; +381 31 841 428 ; +381 11 332 5159 ; +381 60 500 2620 ; +381 60 500 2633 ; +381 11 332 2370 Naselje Farma br.1, 31315 Zlatibor Srbija