Koordinate: 
Opis: 
Gradić Kula nalazi se duž kanala koji čini sistem Dunav–Tisa–Dunav (deo Sombor–Bečej) kao i duž puta i pruge koji prolaze kroz sedište Bačke. Ovo mesto od davnina je poznato po razvijenom zanatstvu. U Kuli su, naime, još 1815. godine postojali cehovi krojača, obućara, ćurčija, tkača... Zato je ova varošica poznata i po davno osnovanoj Fabrici šešira, a kasnije i Fabrici vunenih tkanina.