Koordinate: 
Opis: 
Do male, ali specifične i dobro poznate varoši Kovačice stiže se kada se, kroz polja suncokreta, krene na sever prema Zrenjaninu. Od Beograda je udaljena tačno 50 kilometara. Kovačica je dobro poznata po dve stvari. Prvo – ovo mesto je naseljeno pretežno slovačkom populacijom, a drugo – jedini se bave neobičnim, u svetu poznatim naivnim slikarstvom. Samo jezgro mesta obeležava centralni park sa crkvom. Ono što se, međutim, u Kovačici odmah primeti, jeste da sve kuće imaju pločice sa brojem, imenom vlasnika doma i godinom izgradnje. Tradicija naivnog slikarstva u Kovačici započela je 1939. kada su dva meštanina – Martin Paluška i Jan Sokol počeli da slikaju. Pokret se širi i tradicija se nastavlja pedesetih godina kada Paluška, Sokol i još nekoliko umetnički nastrojenih meštana osnivaju slikarski klub. Okupljaju zainteresovane seljane Kovačice, Padine i drugih mesta u okolini i stvaraju specifičan stil u slikanju svega onoga što ih okružuje. Niko od tadašnjih slikara u Kovačici, a to je slučaj i danas, nije završio bilo kakvu (zvaničnu) školu za bavljenje ovom umetnošću. Prva izložba naivnog slikarstva u Kovačici održana je 1952. Tri godine kasnije, osnovana je i prva Galerija naivnog slikarstva.