Koordinate: 
Opis: 
Ruma je u Sremu, 65 kilometara zapadno od Beograda i 35 kilometara od Novog Sada. Odlično je saobraćajno povezana, samo šest kilometara udaljena je od međunarodnog autoputa koji povezuje Beograd i Zagreb, a kroz nju prolazi i glavna drumska transverzala sever–jug koja povezuje Vojvodinu i Novi Sad sa Sarajevom i dalje sa Jadranom. Ona je, takođe, i važna železnička stanica na pruzi Beograd–Zagreb. Ovaj grad smešten je u centralnom delu Srema, na južnim obroncima Fruške gore. U svojoj prilično bogatoj istoriji Ruma beleži i da je dvadesetih i tridesetih godina 20. veka imala period ubrzanog razvoja. Otvarale su se brojne trgovine, zanatske i manufakturne radionice, osnivale banke, otvarali bioskopi, a u nekoliko štamparija u mestu štampale knjige i novine koje su pratile politički, privredni, kulturni i sportski život grada. Iako je Ruma po svojoj ekonomskoj snazi (najveća žitna pijaca u Kraljevini Jugoslaviji) i kulturnom nivou njenih žitelja već odavno spadala u red gradova, zvanično je taj status dobila tek 1933. Prilikom dolaska u Rumu svakako treba posetiti Gradski muzej sa veoma zanimljivim eksponatima koji dočaravaju život i istoriju Sremaca. Kulturni život u gradu odvija se pod okriljem nekoliko ustanova kulture. Najstarija crkva u Rumi je pravoslavna crkva Svetog Nikole, sagrađena 1758. godine, a samo nešto mlađa je Voznesenska, iz 1761. godine. Na prostoru opštine Ruma nalazi se i arheološko nalazište Gomolava Hrtkovci iz perioda paleolita ili mlađeg neolita. Nedaleko od grada je izletište Borkovačko jezero, sa svim pratećim objektima za ugodan boravak. Osim toga, opština Ruma raspolaže i sa dva dobro opremljena lovišta: Karakuša i Morović. Rumljani svakog leta, tradicionalno, organizuju Bostanijadu, Festival tamburaških orkestara, Likovnu koloniju, Festival amaterskih pozorišta... Ukoliko želite da probate kuhinju Srema obavezno posetite neki nacionalni restoran.