Koordinate: 
Opis: 
Opština Pećinci, jedna od manjih opština u Srbiji, nalazi se na području donjeg Srema, 25 kilometara jugozapadno od Beograda. Ipak, zbog svoje odlične lokacije, blizine Beograda i Aerodroma, kao i autoputa Beograd–Zagreb, opština Pećinci postala je vrlo atraktivna za strane i domaće investitore. Danas važi za opštinu sa najviše grinfild investicija po glavi stanovnika u Srbiji. Od svih naselja opštine Pećinci, javnosti je najpoznatije mesto Šimanovci, koje se ističe kao ogromna industrijska zona u kojoj posluju kompanije iz čitave Evrope i sveta. I pored enormnog ekonomskog razvoja, Pećinci su zanimljivi i za turiste. Reka Sava koja prolazi kroz mesto Kupinovo, pored Pećinaca, na ovom potezu je prava rajska reka. U ovom selu se, inače, nalazi crkva Svetog Luke, dvorska crkva Brankovića iz 15. veka. Stari deo sela preuređen je u etno-park koji odlično predstavlja tradicionalno sremsko graditeljstvo. Uz Savu, 35 kilometara od Beograda, preko Jakova, Progara i Kupinova dolazi se do Obedske bare. Ovaj prirodni rezervat je i na UNESCO listi svetski značajnih staništa i područje je od međunarodnog značaja. Na ostrvu u bari nalaze se i ostaci bedema sa kulama srednjovekovnog Kupinika, koji je u 15. veku pripadao srpskim despotima Stefanu Lazareviću i Brankovićima. Za detalje o kvalitetu i cenama, kao i o pojedinačnim objektima koji pružaju usluge noćenja treba kontaktirati lokalnu turističku organizaciju, koja može dati preporuku o smeštaju u hotelu u Rumi i pružiti podatke o ponudi lokalnih restorana i motela.