Koordinate: 
Opis: 
Šid je od Beograda je udaljen 86 kilometara, a stiže se autoputem E 70. Pored samog autoputa nalazi se Zajednička grobnica boraca palih na Sremskom frontu 1944–1945. Šid je smešten na jugozapadnom delu Vojvodine, zapadnom delu Srema ili, severozapadnom delu Srbije. Koliko se opština Šid može svrstati u "zelene" opštine govori podatak da od ukupne teritorije od 69.800 ha, na oranice otpada 40.000, a na šume 22.000 ha. Šid danas mnoge asocira na Savu Šumanovića, jednog od najznačajnijih predstavnika srpskog modernizma, čija se Galerija slika (sa preko 400 njegovih dela) i njegov autentični atelje nalaze u ulici svetog Save, u centru grada. U Šidu se nalazi i Muzej naivne umetnosti "Ilianum". U neposrednoj blizini grada Šida valja posetiti i manastir Privina glava, crkvu u selu Molovinu, čuvenu po ikonostasu, lovišta Vorov, Vranjak i Morović.