Koordinate: 
Opis: 
Grad Brus je sedište istoimene opštine sa prosečnom nadmorskom visinom od 450 metara. Nastao je i rastao pored Graševačke reke, oivičen proplancima što ga čini posebno atraktivnim. Od Beograda je udaljen 246 kilometara, a do njega se stiže preko Kruševca. Opština Brus se prostire u centralnom delu Srbije i graniči se sa opštinama Aleksandrovac, Raška, Blace, Kuršumlija, Leposavić i Kruševac. Pripada Rasinskom okrugu, sa sedištem u Kruševcu, a sa susednim komunama i svetom povezana je dobrom mrežom regionalnih i lokalnih puteva. Krajem 19. veka Brus je postao središte Kozničkog sreza i to je ostao sve do 1953. godine. Upravo u ovom mestu su se sastali srpski regent Aleksandar Karađorđević, bugarski kralj Ferdinand i crnogorski serdar Janko Vukotić i tu se dogovorili o Balkanskom savezu protiv Turaka. Brus je vazdušna banja. Obiluje izvorima tople i hladne vode. Razvijeni su lovni, a naročito sportski turizam. Većina stanovništva živi od poljoprivrede i poljoprivredne proizvodnje. Od ukupno 60.000 hektara zemljišnih površina, pašnjaci čine 53,2%. U manjem obimu, poljoprivredna gazdinstva bave se ratarskim kulturama, a najviše malinama, kupinama, ribizlama, a zatim i gajenjem šljiva, jabuka i grožđa. Stanovništvo se bavi i stočarstvom. U Brusu se nalaze ostaci svetilišta Metođe, podignutog još u 3. veku, dok je manastir Lepenica iz 15. veka. Na 25 kilometara od Brusa, na istočnoj strani obronaka Kopaonika je selo Kriva Reka, a u njemu crkva Sv. Petra i Pavla iz prve četvrti 17. veka. Grabovnica – Gradište ili Gobelja mesto je na kome se nalaze ostaci jednog srednjovekovnog grada, na kupinastom brdu iznad Brusa. Grad se prostirao na dva brega, koji su bili povezani prirodnom gredom preko koje je išao zid. Zbog položaja koji dominira pogledom na Rasinu i puteva koji tuda prolaze ovo mesto turisti rado posećuju. Zanimljivi su i ostaci grada Zlatari – Gradište koje se nalazi na bregu na sastavu Gradiškog i Suvajskog potoka. Srednjovekovni grad bio je, bar po ostacima, u obliku elipse, a zidan je od lomljenog kamena i maltera.