Koordinate: 
Opis: 
Južno od Beograda na 160 kilometara autoputa ka Nišu nalazi se Paraćin. Kroz grad protiče reka Crnica koja se posle tri kilometra uliva u Veliku Moravu. Opština Paraćin zahvata deo bogatog i plodnog Pomoravlja, spušta se od Kučajskih planina na istoku prema Velikoj Moravi na zapadu, ispresecana tokovima reka Crnice i Grze. Pisani tragovi o nazivu Paraćina potiču iz 14. veka. Druga polovina 19. veka označila je početak industrije u ovom mestu. Osnovane su fabrike vunenih tkanina, cementa i stakla. Na desnoj obali reke Grze, na izlazu iz Čestobrodičke klisure, nalazi se manastir Svete Petke. Crkva je sagrađena u drugoj polovini 14. veka. Oblici kupola nad naosom i pripratom podsećaju na kupolu crkve u Ljubostinji. Dominantno mesto u turističkoj ponudi Paraćina čini područje oblasti Grze. Na 17. kilometru puta od Paraćina prema Zaječaru nalazi se izletište Grza. Vrelo ove reke je izuzetno atraktivno, a privlačna su i dva jezera u blizini. Prepuno prirodnih lepota je i selo Krivi Vir, udaljeno od Paraćina dvadesetak kilometara prema Zaječaru.