Koordinate: 
Opis: 
Preko Grocke, 46 kilometara udaljen od Beograda, leži grad na samom Dunavu – Smederevo. U srpskoj istoriji ostao je zabeležen kao mesto čije je osvajanje označilo početak tri i po veka dugog ropstva Srbije pod Turcima. Smederevo je danas sedište Podunavskog regiona. Smederevska tvrđava, monumentalni objekat, najveći izgrađen u srednjovekovnoj Srbiji, i danas dominira profilom grada. Dužina smederevskih bedema iznosila je prema Dunavu 550, prema Jezavi 400, a prema kopnu 502 metra. Moćne kule, njih 25, 6 u Malom a 19 u Velikom gradu, bile su raspoređene duž bedema. U Velikom gradu bila je i crkva čiji su temelji otkriveni tek početkom osamdesetih godina 20. veka. Smederevska crkva Svetog Đorđa, sagrađena u periodu od 1851. do 1855, prva je u nizu onih koje je u Srbiji uradio Andrej Damjanov, neimar iz Velesa. Smederevski naručioci hrama, ali i drugih zapaženih objekata u ovom gradu, hteli su da ove građevine budu napravljene po ugledu na Manasiju. Damjanov zato ovde konstruiše petokupolnu crkvu, kombinaciju bazilikalnog tipa građevine sa planom crkve razvijenog upisanog krsta. Nad pripratom se uzdiže visoki monumentalni barokno-klasicistički zvonik. Za Smederevo je ova crkva imala veliki značaj i zbog toga što je njenim podizanjem započela urbanizacija centralnog gradskog područja. U centru grada je i zgrada Okružnog suda sagrađena na severnoj strani trga, u periodu između 1886. i 1888. godine, po projektu Aleksandra Bugarskog. Građevina je izvedena u duhu akademizma krajem 19. veka, sa elementima plastične dekoracije koji nose stilske odlike neorenesanse. Tu je 1919. godine sagrađena i zgrada Gimnazije. U trećoj deceniji 20. veka na glavnom trgu podignuta je i zgrada Opštinskog doma, delo Pere Popovića. Na krovnom vencu građevine, iznad glavnog ulaza, postavljene su četiri statue, personifikacije Pravde, Reda, Nauke i Kulture. Zanimljivo je obići letnjikovac Obrenovića i vilu Zlatni breg na Plavincu sa svojim vinogradima. Ovaj grad je i van granica Srbije poznat po vinskoj tradiciji. Vinovu lozu, koja se uzgaja na padinama uz Dunav, na ove prostore doneo je u trećem veku rimski imperator Prob. Svake godine, krajem septembra, organizuje se Smederevska jesen, manifestacija posvećena berbi grožđa i vinu. U znak sećanja na čuvenog komediografa Branislava Nušića, koji je jedan deo svog života proveo u Smederevu, svakog aprila se organizuju Nušićevi dani, takmičenje pozorišnih trupa koje izvode komedije.
Audio zapis: