Koordinate: 
Opis: 
Oko 36 kilometara od Požarevca, u dolini reke Mlave, smešten je Petrovac na Mlavi. U njegovoj okolini su dva srednjove-kovna spomenika koji su i danas vrlo značajni za Srbiju. Na 13 kilometara od Petrovca nalazi manastir sa crkvom Bogorodičnog Uspenja, dva konaka, te ostaci pećinske kapele i zidova starog utvrđenja. Po narodnom verovanju, manastir je delo kralja Milutina koji ga je podigao 1257. godine. Srednjovekovni grad Ždrelo udaljen je 14 km od Petrovca na Mlavi. Posebnu vrednost ovog spomenika predstavljaju nadgrobne ploče sa natpisima iz 14. i 15. veka.