Koordinate: 
Opis: 
Kučevo se nalazi u severoistočnom delu Srbije, u Homolju. Od Požarevca ga dele 42, a od Beograda 130 kilometara. Ono što se odmah može primetiti u ovom kraju jeste da ima dopadljivu i nezagađenu prirodu, bogato etnološko i arheološko nasleđe, ali i vrlo gostoprimljivo stanovništvo. Smatra se da je Kučevo veoma staro naselje. Pronađen zlatni novac sa likom imperatora Hadrijana potvrđuje da su Rimljani ovde bili već 128. godine naše ere. Hadrijan je u kučevskom kraju imao rudnike zlata, srebra i gvožđa. Sve to čuvano je u utvrđenom gradu, u blizini mesta na kome se Kučajska reka uliva u Pek. Taj se grad nazivao Guduskum. Na mestu rimskog Guduskuma danas je Kučevo. Jedna od prepoznatljivosti opštine Kučevo su pećine. Turistima je, zbog svoje veličine i lepote, najzanimljivija pećina Ceremošnja. Nalazi se na 13 kilometara od samog mesta, a do nje se dolazi preko sela Kučajne i Bukovske. Pećina je nastala radom Strugarskog potoka koji protiče kroz nju, duga je 775 metara a staza za posetioce iznosi 431 metar. Najveća sala ove pećine zove se Arena i jedna je od najlepših u Srbiji. Tavanica, visoka 20 metara, ima oblik kupole sa koje se spušta bogat pećinski nakit. Odatle se ide u drugu prostoriju, nazvanu Dveri, pa zatim, pored malog vodopada Strugarskog potoka ka izlazu koji se nalazi stotinak metara od ulaza. Turistima se nudi i poseta pećini Ravništarka, a priprema se i uređenje Dubočke pećine, koja se za sada koristi za speleološko–avanturistički turizam. Kučevo je prepoznatljivo po manifestaciji Homoljski motivi, koja se održava svake godine, krajem maja i početkom juna. Ova smotra narodnog stvaralaštva istočne Srbije postoji od 1968. i veoma je doprinela da se očuvaju izvorna pesma i igra, kao i arhaični običaji ove oblasti, afirmiše tradicionalna hrana i narodna radinost, ali i od zaborava sačuvaju drevne veštine, kao što je ispiranje zlata na Peku. Inače, oblast Kučeva je od davnina poznat rudarski kraj. Zlato se na ovom području vadi iz tri rudnika – Blagojev kamen, Santa Barbara i Grabova reka, a decenijama unazad zlato se vadilo i iz reke Pek. Podaci govore da je na potezu između Neresnice, gde je svoj bager za vađenje zlata iz Peka imao kralj Aleksandar Karađorđević, izvađeno oko tri tone zlata i to vrlo primitivnom tehnologijom. Inače, alat koji se ranije koristio za ispiranje zlata na Peku i njegovim pritokama nije se kroz istoriju menjao. Najjednostavniji način bio je da se na dno reke potopi ovčja koža sa runom, u kome bi se zlato, pošto je teže od peska, zadržavalo. Po vađenju ostalo bi samo da se runo protrese i zlato pokupi. U pravcu Majdanpeka, na 15 kilometara od Kučeva, u selu Brodica, nalazi se "Kraku lu Jordan", zanimljiv arheometalurški antički kompleks iz 3. veka. S obzirom da je veći deo opštine pod šumom, postoji značajan fond krupne, sitne i pernate divljači.