Koordinate: 
Fotografije: 
Opis: 
Žagubica je od Beograda udaljena 120 kilometara. Teritorija ove opštine zahvata gornji deo doline Mlave i njenih pritoka, pa je i prirodno podeljena na dva dela – podbrđe i planinski obod. Središnji deo čini Žagubička kotlina čiji je niži deo prosečne visine oko 300 metara. Najveći deo kotlinskog oboda sa zapadne, severne i severoistočne strane lučno zatvaraju niže Gornjačke (do 825 m) i Homoljske planine (do 940 m). Žagubica je opština koja je slabo naseljena. Stanovništvo je uglavnom ravnomerno razmešteno na dvadesetak naselja, od kojih je najveće mesto Žagubica. Na 26 kilometara od Žagubice nalazi se manastir Gornjak. Naslonjen je na visoku stenu sa svoje severne strane. Podigao ga je 1378–1381. knez Lazar uz duhovnu pomoć monaha Grigorija koji je ovde došao iz dalekog Sinaja. Živopis je urađen 1847. i prilično je vredan. U maloj kapeli iznad crkve čuvaju se mošti suosnivača manastira svetog Grigorija Sianita. U pećinici su vidljivi i ostaci nekoliko fresaka iz 14. veka. Za čitav ovaj kraj, inače, karakteristični su oblici zemljanog posuđa, koji su ukrašavani bojenjem, različitim ornamentnim figurama ili cvetnim motivima. Likovno izražavanje se u Homolju sreće na predmetima od drveta – preslive, kudelje i slično.