Koordinate: 
Opis: 
Bojnik se nalazi na Pustoj reci, dvadesetak kilometara severno od Leskovca. Veoma je staro naselje - u njegovoj blizini bio je antički grad Kosturan. Stanovništvo se bavi poljoprivrednom proizvodnjom, voćarstvom i posebno vinogradarstvom. Na glavnom trgu je spomenik, podignut u znak sećanja na pet stotina, uglavnom dece, žena i staraca, koje su za jedan dan, februara 1942. godine, streljali okupatori. U blizini ovog mesta nalazi se akumulaciono jezero Brestovac.