Koordinate: 
Opis: 
Belu crkvu Karansku, posvećenu Blagoveštenju, podigao je i ukrasio freskama između 1340–42. župan Petar Brajan sa ženom Strujom, sinom i tri kćeri. NJihovi portreti naslikani su na severnoj strani zapadnog dela naosa, dok su njima nasuprot predstavljeni sveti Nemanjići: Simeon Nemanja, Sava, kralj Milutin i aktuelni vladar, kralj Dušan sa sinom Urošem i ženom Jelenom. U Karanu su portretski prikazani i priložnici zaslužni za podizanje hrama. Crkva je jednobrodna građevina sa tri traveja i polukružnom apsidom. Presvedena je poluobličastim svodom i nadvišena kupolom kružnog tambura. Ovde je sačuvan prvobitni zidani ikonostas oslikan freskama. Verovatno su se dvojica majstora trudila oko oslikavanja. U oltaru su predstave Bogorodice s anđelima i Poklonjenje arhijereja, dok su u naosu Veliki praznici, scene iz Bogorodičinog života, starozavetne kompozicije, predstave pojedinačnih svetitelja i galerija istorijskih portreta. Na zapadnoj strani hrama prizidana je u 19. veku jednostavna priprata. U toku arheoloških istraživanja 1975. otkrivene su grobnice ktitora, što ukazuje na nameru osnivača da im crkva Blagoveštenja bude i mauzolej. Starinu kultnog mesta pokazuju i brojni rimski nadgrobni spomenici sa reljefima i natpisima u okolini.