Koordinate: 

Manastir Svete Trojice Gornja Kamenica

Fotografije: 
Opis: 
Manastir Svete Trojice se nalazi 17 kilometara jugoistočno od Knjaževca, između Donje i Gornje Kamenice. Crkva je zadužbina despota Lazara, najmlađeg sina Đurđa Brankovića o čemu svedoči natpis u malteru, za koji se zna iz prepisa koji je načinio iguman Pantelejmon. Unutrašnjost crkve je bila živopisana, ali od prvobitnog živopisa nije sačuvano ništa. Vidljivo je samo nekoliko fragmenata fresaka u kubetu i priprati („Strašni sud”), koji pripadaju obnovi iz prve polovine XIX veka. Pored ove crkve pronađena je manja nekropola. Manastir je i danas aktivan kao ženski.