Koordinate: 
Opis: 
Manastir Gradac je smešten na šumovitim padinama Golije, desetak kilometara zapadno od ruševina stare tvrđave Brvenika. Podignut je u drugoj polovini 13. veka, kao zadužbina kraljice Jelene Anžujske, žene kralja Uroša I, koja je ovde sahranjena 1314. Bio je zaštićen masivnim zidom i imao je dva ulaza. Crkva je zidana u raškom stilu sa izvesnim elementima gotike. Na građevini se primećuje značajan uticaj studeničke Bogorodičine crkve. Svoj najveći procvat Gradac je doživeo krajem 13. i početkom 14. veka, a gubitkom srpske nezavisnosti 1459. manastir je stradao od Turaka. Oko 1275. crkva je oslikana freskama koje su samo delimično sačuvane, a po svom stilu vezuju se za slikarstvo Sopoćana. Mali hram Sv. Nikole, smešten na jugoistočnoj periferiji manastirske porte, jednostavne je arhitekture, sa osnovom pravougaonog oblika, bez kupole i sa pravougaonom oltarskom apsidom i pripada tipu katoličke propovedničke crkve. Pretpostavlja se da je crkva sagrađena pre nastanka glavne manastirske crkve da bi se u njoj obavljala služba za radnike katoličke veroispovesti dok su trajali radovi na Bogorodičinoj crkvi. Glavna Bogorodičina crkva je rekonstruisana, a živopis je konzerviran od 1962. do 1973. Posle izgradnje novog konaka 1990. u manastiru je obnovljen duhovni život. Manastir Gradac nalazi se na Putu kulture Transromanika.