Koordinate: 
Opis: 
Na desnoj obali reke Rasine, u selu Naupari kod Kruševca, nalazi se istoimeni manastir sa crkvom posvećenom Bogorodici. Izgrađena je u osmoj deceniji 14. veka. Prvi pisani podatak o Naupari nalazimo u Povelji kneza Lazara od 1382. kojom poklanja manastiru Drenči, između ostalog i "Dvor u Naupari sa crkvom". O osnivaču Naupare nema određenih podataka, a prema legendi crkvu je sazidao despot Stefan. Po arhitekturi liči na nešto ranije sazidanu Lazaricu i predstavlja spomenik moravske graditeljske škole. Današnji oblik dobila je rekonstrukcijom koja je izvršena 1835. po nalogu kneza Miloša Obrenovića. Osnova je u obliku sažetog trikonhosa, a iznad središnjeg prostora uzdiže se kube koje se oslanja na pilastre i prislonjene luke, a nad pripratom je kula na sprat. Manastir Naupara posebno privlači svojim kamenim rozetama iznad portala, naročito većom koja uokviruje kružne reljefne predstave motiva sa srednjovekovnom simbolikom dvanaest meseci u godini. Danas je Naupara ženski manastir u kome živi jedan broj monahinja obrađujući manji posed.