Koordinate: 
Opis: 
Nalazi se u ataru Starog Sela, 3 km južno od Velike Plane. Crkvu brvnaru podigao je 1818. knez Smederevske nahije Vujica Vuličević na mestu na kojem je učestvovao u ubistvu svog kuma Karađorđa. Njen nastanak je tumačen kao čin pokajanja, po čemu je crkva i dobila ime. Crkva je jednobrodne kružne osnove sa petougaonom apsidom i sedmougaonim tremom, dograđenim 1880. godine, kada je građevina prepokrivena šindrom. Temelj joj je od lomljenog kamena, a zidovi sa prozorima od tesanih hrastovih greda. Unutrašnjost crkve je podeljena na pripratu iznad koje je galerija, naos zasveden šašovcem i oltarski deo. Originalni ikonostas delo je Konstantina zografa i potiče iz 1818. U porti se nalazi drvena zvonara i konak, verovatno iz vremena gradnje crkve, sa drvenim rešetkama na prozorima. Kao mirska crkva Pokajnica je služila do 1954. kada je pretvorena u manastir.