Koordinate: 
Opis: 
Saborna crkva Sv. arhangela Mihaila građena je od 1837. do 1840. na mestu stare crkve iz 1728, po planovima pančevačkog graditelja A. F. Kverfelda. Arhitektonski je oblikovana u stilu klasicizma, sa elementima baroka, kao jednobrodna građevina sa visokim zvonikom na zapadu. Opremanje i dekorisanje unutrašnjosti izvedeno je između 1841. i 1845. Nacrte za rezbarske radove izradio je poznati vajar i medaljar Dimitrije Petrović, dok je slikarske radove izveo Dimitrije Avramović, jedan od najznačajnijih srpskih slikara 19. veka, formiran pod uticajem bečke umetničke akademije i nazarenskih shvatanja u crkvenom slikarstvu. Saborna crkva u Beogradu spada među najveće crkvene građevine podignute u Kneževini Srbiji. Vezuje se za prelomnu etapu u razvoju srpske umetnosti 19. veka i njeno približavanje zapadnoevropskim tokovima. Značajna je i kao katedralni hram grada za koji su vezani mnogi istorijski događaji iz prošlosti Beograda i Srbije. U njoj se nalaze mošti kneza Stefana Štiljanovića, grobnice kneza Miloša i kneza Mihaila Obrenovića. U porti Saborne crkve sahranjeni su Dositej Obradović i Vuk Karadžić.