Koordinate: 
Opis: 
Almaška crkva u Novom Sadu spada u monumentalna i reprezentativna crkvena zdanja kakva su građena u Vojvodini krajem 18. i početkom 19. veka. Koncipirana u klasicističkom duhu, izvedena je prema nešto izmenjenom projektu Martina Kovčarskog 1797. To je jednobrodna građevina sa polukružnom oltarskom apsidom i visokim zvonikom koji dominira zapadnim pročeljem. Posebnu vrednost predstavlja ikonostasna pregrada za koju je slikanu dekoraciju izveo Arsa Teodorović, a bogatu rezbu Aksentije Marković, koji je najverovatnije ukrasio i propovedaonice posvećene Jovanu Zlatoustom, Vasiliju Velikom i Atanasiju Aleksandrijskom. Čudotvorna ikona Bogorodice Almaške sa Bogorodičinog trona zamenjena je kompozicijom Uroša Predića. Uljane zidne slike na svodu naosa rad su Arse Teodorovića, dok je za partije u oltarskom prostoru iz druge polovine 18. veka angažovan Andrija Šaltist. Ikonostas Almaške crkve je jedno od najboljih ostvarenja Arse Teodorovića, na kome je do punog izražaja došao njegov precizan crtež. Iako pod velikim uticajem klasicizma, umetnik se nije odrekao barokno-rokajnih formi.