Koordinate: 
Opis: 
Spomenička celina na Oplencu, blizu Topole, obuhvata ostatke utvrđenja sa kulom, crkvom Rođenja Presvete Bogorodice iz 1811. godine, konakom i spomenikom Karađorđu, kao i mauzolej sa crkvom Sv. Đorđa, zadužbinom kralja Petra I Karađorđevića, izgrađenom između 1910. i 1912. Crkva Sv. Đorđa projektovana po nacrtima arh. Koste Jovanovića i svoju monumentalnost duguje zamisli da bude mauzolej porodice Karađorđević. Ima krstoobraznu osnovu, sa tri polukružne apside kojima se završavaju severni, istočni i južni krajevi krsta, i pripratom. petokupolna je, sa četiri kupole na krajevima krsta i petom, većom, nad njihovim presekom. Fasade su obložene belim venčačkim mermerom i sa dva kordonska venca podeljene na tri dela. Posebna pažnja posvećena je zapadnom pročelju na kome dominira mozaička predstava patrona crkve, rad Paje Jovanovića. Portal i prozori su ukrašeni dekorativnom plastikom u stilu moravskog prepleta. Radovi na crkvi završeni su za vreme kralja Aleksandra 1930, kada su naos i kripta,koja se prostire ispod cele površine naosa, ukrašeni raskošnim mozaičkim kompozicijama rađenim po uzoru na najreprezentativnije primere srpskog srednjovekovnog slikarstva. Opremanje unutrašnjeg prostora povereno je arh. Nikoli Krasnovu. Poseban utisak raskoši i bogatstva ostavlja pod izveden od raznobojnog poliranog mermera. U crkvi se nalaze dva sarkofaga, u severnoj pevnici kralja Petra, a u južnoj pevnici Karađorđa, osnivača dinastije Karađorđević. Kraljice Marije 4, 34310 Topola tel: +381 (0)34 811-280