Koordinate: 
Opis: 
Manastir Vavedenje je manastir, koji se nalazi na samom ulazu u zaštićeno područje, na obali reke Zapadne Morave, na putu Čačak-Užice. Stilske karakteristike originalnih delova hrama upućuju na XVI vek kao period gradnje. Predpostavlja se da je porušen i napušten 1690. godine, a da je obnova hrama usledila 1797. godine. Crkva manastira Vavedenje je jednobrodna građevina bez kupola sa polukružnom oltarskom apsidom. Crkva nije oslikana, a postojeći ikonostas je iz 1972. godine.