Koordinate: 
Opis: 
Manastir Vaznesenje nalazi se na severnim padinama Ovčara, a zbog svog položaja nije uočljiv putnicima koji prolaze kroz klisuru. MOže se pretpostaviti da je izgrađen na temeljima starog manastira, ali o tome nema preciznih podataka. Zahvaljujući jednom rukopisnom jevanjđelju, koje je napisano u manastiru Vaznesenje 1570. godine, sa sigurnošću se može tvrditi da je manastir postojao u XVI veku. Crkva manastira Vaznesenje je jednobrodna građevina sa niskom kupolom i polukružnom oltarskom apsidom. Dve mermerne rozete, ukrašene biljnom ornamentikom, sačuvane se u priprati u središnjem delu hrama. Ikonostas crkve manastira Vaznesenje čine ikone relativno malih dimenzija, zbog skromnih dimenzija crkve.