Koordinate: 
Opis: 
Manastir Uspenje nalazi se na uzvišenju iznad manastira Jovanje i vidljiv je sa svih strana klisure. U turskim izvorima pominje se 1536. godine. Kada je Vuk Karadžić posetio klisuru 1820. godine zabeležio je tadašnje stanje ostataka kule na uzvišenju i predanje koje je vezano za ovaj objekat: ,,Više manasira na brijegu imaju zidine od nekakve kule, koju sad zovu Gradina i pripovjeda se da je Jovanje nekada bilo lavra, iz koje se zapovedalo i sudilo ostalim manastirima oko Kablara i Ovčara, a na ovoj kuli da im je bila opšta zvonara a pod zvonarom pisarnica (gde su knjige pisane), a pod pisarnicom tavanica." Krajem XX veka crkva manastira Uspenje je potpuno rekonstruisana i iako nikad nije živopisana, dobila je ikonostas.