Koordinate: 
Opis: 
Za Taru se ne može reći da je krov sveta, jer to je ipak jedna druga, znatno viša planina. Ušuškana u četinarske šume, ispresecana potocima, okićena livadama, divlja i pitoma, Tara podseća na dlan, kome je linija života izuzetno duga. Tu, na tom dlanu, na toj izraženoj liniji života smestile su se raznovrsne prirodne lepote, planinske rečice, kanjoni, jezera, retke biljne i životinjske vrste, koje je, brigom ljudi, njihovim staranjem i nadzorom, zaokružio istoimeni nacionalni park. Tara se nalazi u zapadnom delu Srbije i pripada unutrašnjem pojasu Dinarida. Duga je 50 km, široka 22 km i ima prosečnu nadmorsku visinu od 1200 metara. Najviši vrh je Kozji rid (1591 m). Po bogatstvu i raznovrsnosti turističkih vrednosti: ekološki očuvana prirodna sredina, planinski reljef sa umerenom nadmorskom visinom, pogodni tereni za zimske sportove, posebno u rejonu Predovog krsta, blagotvorna klima, Drina sa veštačkim jezerom Perućac – Tara se ubraja u najatraktivnije predele u Srbiji, a po mnogo čemu jedinstvena je u Evropi i svetu. Čak 80 odsto površine Nacionalnog parka pokrivaju mešovite šume smrča, jela i bukvi. Pored Pančićeve omorike, u biljnom svetu izdvajaju se mečija leska, tisa, božikovina, a ako samo makar i letimično zavirimo u kamenjare, sipare i pukotine stena brojnih klisura i kanjona Tare, pronaći ćemo prave botaničke retkosti Balkana, kao što su: Pančićev derventski različak, nikolićeva kandilika, žuta mlađa, Pančićeva krupnolisna samo ime, a i istorija botanike, kaže, reč je o vrstama koje je na padinama Tare otkrio Josif Pančić. Šume su staništa mrkog medveda i divokoza. Visove nadleću orlovi i sokolovi. U šumama Tare postoji više od 250 vrste gljiva, od kojih su tri otrovne. Jedna od njih je zelena pupavka – najopasnija gljiva Evrope. Već sama konfiguracija terena čini Taru pogodnom za raznovrsne rekreativne aktivnosti: mali nagibi pogoduju šetnji, jahanju, različitim sportskim igrama, trim stazama... Tu je obeleženo 18 planinarskih staza, sa ukupnom dužinom od 120 km, a da bi se i aktivno i bezbedno koristile, neophodne su planinarske kozjača, Pančićeva mlečika, gorocvetna pančićeva mlečika, jeremičak, dervenski različak, božur, paprat rebrača… Kako im već mape, koje postoje na informativnim punktovima u Parku. Tara obiluje arheološkim nalazištima, koja potiču od neolita do srednjeg veka. Prepoznatljivi su stećci, ostaci srednjovekovnog utvrđenja Solotnik. Posebno je značajan manastir Rača iz 13. veka, zadužbina kralja Dragutina Nemanjića. Projektom Tarocikl definisano je 27 biciklističkih staza dužine oko 420 km – a one prolaze kroz predele nesvakidašnje lepote.
Audio zapis: