Koordinate: 
Opis: 
Ne zna se kada je osnovan. U turskim popisima prvi put se javlja 1566-1567. kada je imao malu jednobrodnu crkvu, za koju se pretpostavlja da je bila izvedena pod uticajem tradicionalne arhitekture. Manastir je oštećen i napušten u austro-turskim ratovima, a potom su ga obnovili 1697-1699. izbegli monasi iz manastira Rače, koji su 1708. godine sagradili privremenu crkvu od drveta. Zidanje današnje velike crkve izvedeno je od 1732. do 1740, a trospratni zvonik sa tremom ispred zapadne fasade završen je 1762. godine. Manastirski konaci, građeni između 1728. i 1771. okružuju crkvu sa juga i zapada. Opsežna rekonstrukcija manastirskog kompleksa izvedena je 1893. godine, a manje izmene izvršene su 1921. godine. Ikonostas manastirske crkve radili su Dimitrije Bačević, Janko Halkozović i Teodor Kračun u šestoj i sedmoj deceniji 18. veka. Od zidnog slikarstva sačuvana je samo jedna kompozicija, rad Janka Halkozovića iz 1782. godine. Istovremeno sa crkvom zidana je stara kapela, koja je dobila ikonostas 1739. godine. Sadašnja kapela sagrađena je 1905. godine po projektu Vladimira Nikolića. U Drugom svetskom ratu manastir je opustošen, a građevine su ostale neoštećene.