Koordinate: 
Opis: 
Predanje ga vezuje za kralja Dragutina, ali je verovatnije da je nastao krajem 15. ili u prvim decenijama 16. veka. Pod nazivom manastir Velika Remeta pouzdano je zabeležen 1562. godine. Crkva je izvedena kao jednobrodna građevina sa kupolom sa pripratom uz koju je 1735. godine prizidan barokni zvonik. Spoljašnjost i unutrašnjost crkve živopisani su 1567. do 1568. godine. Fragmenti živopisa očuvani su u nišama na fasadi i oltaru. Manastirski konaci koji sa četiri strane opasuju crkvu sagrađeni su od 1722. do 1771, a od 1733. do 1753. izvedeni su adaptacioni radovi na fasadi crkve, koja je usklađena sa baroknim zvonikom. Podaci o slikarskim radovima na ikonostasu koji je demontiran u Drugom svetskom ratu nisu dovoljno istraženi. Ikonostas je predstavljao skup ikona iz različitih vremena, a komponovan je 1850. godine prilikom popravke crkve. Najznačajnije ikone iz prestone zone rađene 1687. godine, radovi su moskovskih ikonopisaca. Posle stradanja u Drugom svetskom ratu manastir je obnovljen u dva navrata, a crkva je dobila novo kube 1982. godine.