Koordinate: 
Opis: 
Tačno vreme nastanka nije utvrđeno. Izvori iz prve polovine 18. veka svedoče da je crkva podignuta u vreme beogradsko-sremskog mitropolita Serafima u drugoj polovini 16. veka. Pouzdani podaci o manastiru potiču iz 1566-1569. U obnovi Vrdnika koju su izveli monasi manastira Ravanica u Srbiji (1697.), obnovljena je stara kasno-srednjovekovna crkva od kamena, krstoobrazne osnove sa drvenim zvonikom i u nju su smeštene mošti kneza Lazara, koje su sa sobom doneli prebegli ravanički kaluđeri, koji su ovamo došli iz Sentandreje. Od tada se manastir naziva i Ravanicom. Današnja klasicistička crkva sagrađena je između 1801-1811, a dve godine kasnije srušena je stara crkva i na njenom mestu postavljen je kameni krst. Ikone na ikonostasu stare crkve oslikao je 1743. godine Stanoje Popović u zografskom stilu. Slike ikonostasa nove crkve i zidne slike na svodovima oslikao je Dimitrije Avramović 1853. godine. U Drugom svetskom ratu manastir nije oštećen, ali su iz konaka odnesene sve stvari.