Koordinate: 
Opis: 
Po predanju osnovao ga je 1470. godine Zmaj Ognjeni Vuk. Prvi sigurni podaci datiraju iz 1545-1546. Manastir je opusteo pre Velike seobe, a obnovio ga je 1708. godine mitropolit Isaija Đaković. Stara kamena crkva u obliku trikonhosa zamenjena je u drugoj polovini 18. veka (oko 1770.) krstobraznom crkvom u baroknom stilu. Nova crkva je obnovljena između 1898-1901. po projektima zagrebačkog arhitekte Hermana Bolea. Tada su obnovljeni i manastirski konaci iz 18. veka, koji sa četiri strane opasuju crkvu. Stari zidani ikonostas, rad Jakova Orfelina iz 1772-1774, porušen je prilikom obnove manastira. U obnovljenoj crkvi ikonostas je oslikao Uroš Predić 1901-1902. U Drugom svetskom ratu manastir je teško stradao, a od 1953. godine se postepeno obnavlja. Konzervatorsko-restauratorski radovi su u toku, kao i završni radovi na izgradnji novog zvonika.