Koordinate: 
Opis: 
Po predanju, osnovao ga je krajem 15. veka despot Jovan Branković. Prvi pouzdani podaci u turskim izvorima potiču iz druge polovine 16. veka. Pretpostavlja se da je u 17. veku bio napušten, a početkom 18. veka pominje se kao metoh manstira Kuveždin. Stara i zapuštena crkvena građevina krstoobrazne osnove obnovljena je 1744. godine ktitorstvom Petra Jovanovića, žitelja Novog Sada. Najveće promene na crkvi izvedene su od 1762. do 1764. godine, kada je izgrađena ktitorstvom pustinožitelja Mateja, nova priprata sa zvonikom nad kojim je formirana kapela posvećena Bogorodici. U vreme barokizacije crkve, detaljno su obnovljene i skromno građene manastirske ćelije. Ikonostas obnovljene crkve slikao je 1753-1754. Teodor Stefanov Gologlavac. Od početka Prvog svetskog rata do 1922. godine manastir je bio napušten, a kasnije obnovljen. U Drugom svetskom ratu teško je oštećen ikonostas, demontiran i odnesen (delimično sačuvan). Od 1980. godine manastir je naseljen i postepeno se obnavlja.