Koordinate: 
Opis: 
Osnovan je 1736. godine ktitorstvom grupe priložnika, žitelja Novog Sada, Baje, Osijeka, Šida i Šašinaca. Izgradnja crkve sa tradicionalnim i arhitektonskim oblicima u osnovi i načinu gradnje trajala je od 1736. do 1758, ali je već 1741. godine bila osposobljena da primi bratstvo. Uz zapadnu stranu prizidan je barokni zvonik, čije je zidanje dovršeno 1803. godine. Manastirski konaci koji okružuju crkvu sa tri strane izgrađeni su 1736. i 1761. Ikone na baroknom ikonostasu oslikao je 1769. godine Dimitrije Bačević sa saradnicima, a u narednim decenijama nastali su kitnjasti tronovi sa istim stilskim odlikama. Ispod ikone Presvete Bogorodice uramljene u masivni tron nalaze se mošti Svete Anastasije Rimljanke, koje je dobio knez Lazar nakon svoje posete Svetoj Gori. U hramu se čuvaju mošti cara Uroša Nejakog, sina Cara Dušana. Generalna rekonstrukcija manastira izvršena je između 1926-1930. U toku Drugog svetskog rata zapaljeni su manastirski konaci, koji su sada obnovljeni. Crkva je ostala neoštećena.